Szakmai munka a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézményben:

Pedagógiai programunk célja, hogy minden gyermek eljusson saját képességeinek csúcsára, tehetségét több irányban is kipróbálhassa, kibontakoztathassa, szilárd alapismereteket szerezzen, és biztos alapkészségeket sajátítson el.

Kiemelt feladatnak tartjuk tanulóink felkészítését az eredményes továbbtanulásra.

vissza a főlapra